Juicy叮|小巴505線下周日起來往沙田與上水 居民嫌單程收$17.9貴

由上水來往沙田的綠色專線小巴505特快線將於下周日(9日)起投入服務。其單程收費收17.9元,有居民認為車費較貴,亦有人認為可以方便長者前往威爾斯親王醫院。

該線兩端總站分別為上水新發街及沙田愉翠苑,並途經港鐵上水站、天平邨、聯和墟街市及港鐵粉嶺站等,再沿吐露港直達沙田威爾斯親王醫院及石門站。其單程收費收17.9元,每日早上6時30分至晚上10時提供服務,每15至30分鐘一班車。

綠色專線小巴505特快線將投入服務。「北區之友」FB

小巴505線由上水來往沙田。「北區之友」FB

不少居民在相關帖文中留言指,可以方便長者前往威爾斯親王醫院,並指「好多老人家腳痛,去威記唔洗轉車,都係件好事」、「不用轉車,點對點,都方便嘅」、「對於要覆診人仕或長者係方便嘅,一車到達 (如果有位)」等。不過,另有人則認為單程收費收17.9元較貴,並指「個人意見:車費$17.9偏貴,搭地鐵$10唔駛」、「定價也太不合理」、「嘩,好貴,60歲以上先搭到」等,亦有人認為「老人家有2蚊,不用左轉右轉方便好多,後生想慳錢,坐港鐵,各有所需」。

即時港聞